Hur man blir astronaut

Att bli astronaut är en dröm för många människor, men det är en mycket krävande och konkurrensutsatt karriärväg. Här är några steg du kan ta för att utbilda dig till astronaut.

Det finns ingen speciell utbildning för att bli astronaut. Många astronauter har en högre utbildning inom naturvetenskap, teknik eller medicin. Det vetenskapliga sättet att tänka och analysera problem är mycket användbart när man är astronaut, då de experiment och undersökningar som genomförs ofta kräver utveckling, tolkning och korrigeringar. Det är också vanligt att astronauter har en bakgrund som piloter eller flygingenjörer.

  • Skaffa en grundutbildning: För att bli astronaut krävs det vanligtvis att man har en högskoleexamen inom ett relevant område, som teknik, fysik, matematik, biologi eller flygteknik. Det är också viktigt att ha en stark akademisk bakgrund, med goda betyg och relevanta kursar.
  • Skaffa arbetslivserfarenhet: Förutom en högskoleexamen är det vanligtvis nödvändigt att ha arbetslivserfarenhet inom en teknisk eller vetenskaplig bransch. Det kan vara en fördel att ha erfarenhet av flygning, rymdteknik eller annan liknande verksamhet.
  • Ansök till NASA: Det första steget mot att bli astronaut är att ansöka till NASA. Det är en mycket konkurrensutsatt process, och du måste uppfylla kraven för att överhuvudtaget kunna ansöka. Kraven kan variera från år till år, men det kan innefatta att vara amerikansk medborgare, att ha en högskoleexamen inom ett relevant område, att ha minst två års yrkeserfarenhet och att uppfylla vissa fysiska och hälsomässiga krav.
  • Gå igenom den selektiva processen: Om din ansökan går vidare till nästa steg kommer du att gå igenom en selektiv process som består av flera olika tester, intervjuer och utvärderingar. Det kan innefatta tester av dina färdigheter i fysik, matematik, teknik och kommunikation, samt hälsokontroller och psykologiska utvärderingar.
  • Gå igenom astronaututbildningen: Om du lyckas bli antagen till NASA:s astronaututbildning kommer du att genomgå en rigorös utbildning som kan pågå i flera år. Det inkluderar träning i astronautik, rymdflygning, rymdpromenader, rymdteknik, medicinska och fysiologiska utmaningar och mycket mer.

Som astronaut lever man ofta tätt tillsammans med andra människor under längre tid, och det är därför av stor vikt att man har en välutvecklad social förmåga, har lätt för att samarbeta med andra och fungerar bra i grupp. Ett annat krav som ställs på en astronaut är att denne är praktiskt taget kärnfrisk. Man får inte ha syn- eller hörselfel, hjärtproblem eller andra dolda sjukdomar. Man måste även klara stora fysiska påfrestningar, framför allt i form av högt tryck. Som astronaut utsätts man för starka fysikaliska krafter, särskilt vid uppskjutningar och återfärder, och det är därför viktigt att man klarar sig igenom de omfattande och tuffa tester som utförs innan man skickas ut i rymden.

Den svenske astronauten Christer Fuglesang, disputerad i experimentell partikelfysik, menar att de viktigaste egenskaperna för att bli astronaut är att man har lätt för att lära sig nya saker och att man är i god fysisk form.

I Europa är det organisationen ESA, European Space Agency, som är ensam om att rekrytera astronauter. Rekryteringen är inget som sker speciellt ofta. Man har antagit astronauter vid endast tre tillfällen sedan 1978 (1978, 1992 och 2008).

Sammanfattningsvis är det mycket krävande att utbilda sig till astronaut, men det är möjligt om du har en stark akademisk bakgrund, relevant arbetslivserfarenhet och klarar av de selektiva processen och astronaututbildningen. Att bli astronaut kräver en stark passion för rymdforskning och utforskning, och det är en karriär som kan vara mycket givande och spännande.

Att låna pengar till sin utbildning

Att finansiera en utbildning till astronaut kan vara en dyr och tidskrävande process, men det finns flera finansieringsalternativ tillgängliga. Ett vanligt finansieringsalternativ är att låna pengar och ta studiemedel från CSN, som är det absolut vanligaste sättet att finansiera en utbildning i Sverige. För att låna pengar från CSN måste du ansöka om studiemedel och välja mellan olika typer av bidrag och lån. Du måste uppfylla vissa krav, såsom att ha antagits till en godkänd utbildning och vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Det finns även andra finansieringsalternativ tillgängliga, såsom forskningsstipendier, militärutbildning och privata lån. Att spara pengar eller använda crowdfunding kan också vara ett alternativ. Att välja det bästa finansieringsalternativet beror på ens ekonomiska situation, utbildningsnivå och karriärplaner.

Sammanfattningsvis finns det flera finansieringsalternativ tillgängliga för att finansiera en utbildning till astronaut, inklusive studiemedel från CSN, forskningsstipendier, militärutbildning och privata lån. Det är viktigt att överväga alla alternativ och välja det som passar ens behov och ekonomiska situation bäst.